Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

Con Thuyền Không Bến

Những ngày mới về nhà chung cư. Nhà tuy nhỏ, nhưng cũng có hai phòng. Chị Hai cho tôi ở cái phòng tốt hơn, rộng hơn và có "mặt tiền". Có phòng riêng thì tha hồ mà tập đàn. Lúc này tôi chưa mua chân đàn. Phải lót hai quyển sách nhở và ngồi dưới nền nhà để đàn. Đàn bài này chỉ là nhớ theo lời mà cảm âm, không biết trình tự trước sau thế nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét