Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

Bài Tạ

Tôi nghe tin câu lạc bộ Tiếng Hát Quê Hương do nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan làm chủ nhiệm có mở một lớp nhạc miễn phí ba tháng hè. Thế là tôi ghi danh học. Tôi được thầy Trần Văn Sơn dẫn đi mua cây đàn Nguyệt. Đây là bài nhạc đầu tiên mà tôi đánh được sau khi học các bài tập. Tôi tập khoản mười ngày thì đánh được bài này. Ý định quay phim lại để sau này so sánh. Tôi tập khá nhanh vì thầy tôi là Mai Thanh Sơn, còn rất trẻ nên chỉ rất tận tình. Học xong lớp đó thì nghỉ cho tới giờ, vì thế trình độ cứ y như củ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét