Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

Cánh Bướm Vườn Xuân

        
Bạn thân của tôi từ thời đại học là Phi Long. Muốn tập đàn nhị. Anh ta ra Nguyễn Thiện Thuật và mua một cây rẻ nhất là 80.000. Một thời gian sau, cho tôi mượn. Thế là tôi giử luôn tới giờ chưa trả. Nhờ thế mà tôi có cơ hội tập đàn nhị. Không ai chỉ, tôi tự mò một thời gian. Đây là một trong những bài đầu tiên mà tui kéo và người ta nhận ra đó là bài gì. Quay lại để làm để làm phim tài liệu. Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét