Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

Họa theo bài "Be Strong, Japan" của Dominik Petzold. Cầu nguyện cho Nhật Bản

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét